uiljte_welkom_lachend_474_474
Volksuniversiteiten bieden
  • aan iedereen ongeacht diens vooropleiding
  • cursussen, workshops en lezingen
  • voor scholing, persoonlijke ontwikkeling en plezier
  • op elk gebied :  talen, creatief, kunst en cultuur, culinair, mens en maatschappij, gezondheid, computer en internet …
  • door enthousiaste, ervaren docenten.
Deze website heeft tot doel u een compleet overzicht te geven van alle volksuniversiteiten in Nederland en in uw directe omgeving. Volksuniversiteiten hebben alle dezelfde doelstelling en werken vooral lokaal of regionaal.
De Volksuniversiteit Gouda biedt deze website aan, zodat u alle volks­universiteiten, onafhankelijk van hun organi­sa­to­rische vorm, gemakkelijk kunt vinden op het internet.
Voor­lopig is dit de be­langrijkste in­formatie op deze site. In de toe­komst willen we u ruimer van dienst zijn.
Veel succes bij uw zoek­tocht in dat brede, interes­sante en leer­zame aan­bod.
Logo Alle Volksuniversiteiten