Organisatie

De Volksuniversiteiten van ’s-Hertogenbosch en Rotterdam hebben ooit het initiatief genomen andere Volksuniversiteiten uit te nodigen voor overleg. Doel van dit overleg was uitwisseling van kennis en ervaring en het samen in kaart brengen van ontwikkelingen van belang voor Volksuniversiteiten.

Regionaal en nationaal zijn er inmiddels andere overlegvormen. Deze website maakt het gemakkelijk om die contacten te vinden.

Voor meer info: contact de webmaster, hbgroen@planet.nl.

Logo Alle Volksuniversiteiten