Organisatie

Mededeling voor alle Volksuniversiteiten
De Volksuniversiteiten van ’s-Hertogenbosch en Rotterdam hebben het initiatief genomen andere Volksuniversiteiten uit te nodigen voor overleg. Doel van dit overleg is uitwisseling van kennis en ervaring en het samen in kaart brengen van ontwikkelingen van belang voor Volksuniversiteiten.
Mocht uw Volksuniversiteit geïnteresseerd zijn, meldt u zich dan bij: Helen van Drunen, helen.vandrunen@vudenbosch.nl    
Logo Alle Volksuniversiteiten